Sự phát triển của Đồng Schiling Áo / Nhân dân tệ

ATS

Sự phát triển của CNY / ATS

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Schiling Áo = 60.4705 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Schiling Áo = 49.1592 Nhân dân tệ