Sự phát triển của Đồng Schiling Áo / Vatican Lira

ATS

Sự phát triển của VAL / ATS

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Vatican Lira là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Schiling Áo = 14 071.4229 Vatican Lira

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Vatican Lira là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Schiling Áo = 14 071.4229 Vatican Lira