Tỷ giá hối đoái Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi (BAM) Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG)

KM
ƒ
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi BAM/ANG được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi sang Guilder Tây Ấn Hà Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 97,82 Guilder Tây Ấn Hà Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi sang Guilder Tây Ấn Hà Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 97,82 Guilder Tây Ấn Hà Lan

Lịch sử Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi / Guilder Tây Ấn Hà Lan

Lịch sử của giá hàng ngày BAM /ANG kể từ Thứ sáu, 11 Tháng tư 2008.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 1,4573659264865 Guilder Tây Ấn Hà Lan

tối thiểu trên

  • 1 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 0,94087931977728 Guilder Tây Ấn Hà Lan
Date BAM/ANG
0.9998
0.9998
1.0016
0.9989
0.9987
0.9987
0.9929
0.9893
0.9886
0.9899
0.9902
0.9877
0.9877
0.9856
0.9854
0.9860
0.9851
0.9861
0.9863
0.9852
0.9830
0.9800
0.9782
0.9801
0.9816
0.9880
0.9878
0.9864
0.9921
0.9916
0.9912
0.9966
0.9966
0.9966
0.9986
0.9966
0.9893
0.9905
1.0009
1.0009
1.0009
0.9948
0.9934
0.9961
0.9950
0.9954
0.9955
0.9955
0.9977
0.9970
chuyển đổi trong Kết quả -
1 BAM ANG 1 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi BAM = 1.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
2 BAM ANG 2 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi BAM = 2.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
15 BAM ANG 15 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi BAM = 15.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
50 BAM ANG 50 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi BAM = 49.99 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG

bảng chuyển đổi

Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi (BAM)/Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG)
1 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 1.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
2 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 2.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
3 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 3.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
4 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 4.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
5 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 5.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
6 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 6.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
7 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 7.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
8 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 8.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
9 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 9.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
10 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 10.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
15 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 15.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
20 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 20.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
25 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 25.00 Guilder Tây Ấn Hà Lan
30 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 29.99 Guilder Tây Ấn Hà Lan
40 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 39.99 Guilder Tây Ấn Hà Lan
50 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 49.99 Guilder Tây Ấn Hà Lan
60 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 59.99 Guilder Tây Ấn Hà Lan
70 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 69.99 Guilder Tây Ấn Hà Lan
80 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 79.98 Guilder Tây Ấn Hà Lan
90 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 89.98 Guilder Tây Ấn Hà Lan
100 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 99.98 Guilder Tây Ấn Hà Lan
150 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 149.97 Guilder Tây Ấn Hà Lan
200 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 199.96 Guilder Tây Ấn Hà Lan
500 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 499.90 Guilder Tây Ấn Hà Lan
1 000 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi = 999.80 Guilder Tây Ấn Hà Lan