Sự phát triển của Taka Bangladesh / Dinar Kuwait

BDT

Sự phát triển của KWD / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Dinar Kuwait là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Taka Bangladesh = 54.828894 Dinar Kuwait

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Dinar Kuwait là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Taka Bangladesh = 32.845132 Dinar Kuwait