Sự phát triển của Taka Bangladesh / Kyat Myanma

BDT

Sự phát triển của MMK / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Kyat Myanma là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 2 295.6961 Kyat Myanma

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Kyat Myanma là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 7.6514 Kyat Myanma