Sự phát triển của Taka Bangladesh / Rúp Nga

BDT

Sự phát triển của RUB / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 105.9596 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 33.4953 Rúp Nga