Sự phát triển của Lev Bulgaria / euro

BGN

Sự phát triển của EUR / BGN

Ngày tốt nhất để đổi từ Lev Bulgaria sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lev Bulgaria = 52.1113 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Lev Bulgaria sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lev Bulgaria = 49.7250 euro