tiền của Bermuda : Đô la Bermuda $

Bermuda

Đô La Bermuda là đồng tiền của của Bermuda. Mã của của Đô la Bermuda là BMD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Bermuda. Đô La Bermuda được chia thành 100 cents. BMD được quy định bởi Bermuda Monetary Authority.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Bermuda , tiền của Bermuda

Tiền Của Bermuda