tiền của Chile : Peso Chile $

Chile

Peso Chile là đồng tiền của của Chile. Mã của của Peso Chile là CLP. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Peso Chile. Peso Chile được chia thành 100 centavos. CLP được quy định bởi Central Bank of Chile.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Peso Chile , tiền của Chile

CLP/tiền tệ chuyển đổi
1 CLP = 0.0380 TWD
1 CLP = 0.0011 EUR
1 CLP = 0.1365 JPY
1 CLP = 0.0010 GBP
1 CLP = 0.0018 AUD
1 CLP = 0.0948 RUB
1 CLP = 0.0403 THB
1 CLP = 0.0017 CAD
1 CLP = 0.0054 MYR
1 CLP = 11.6960 LAK

tiền tệ/CLP chuyển đổi
1 VND = 0.0334 CLP
1 USD = 773.4998 CLP
1 CNY = 111.0234 CLP
1 KRW = 0.6514 CLP
1 TWD = 26.3171 CLP
1 EUR = 915.7310 CLP
1 JPY = 7.3260 CLP
1 GBP = 1014.5199 CLP
1 AUD = 558.0697 CLP
1 RUB = 10.5528 CLP

Tiền Của Chile

Các đồng tiền chính