Sự phát triển của Nhân dân tệ / Rúp Nga

CNY

Sự phát triển của RUB / CNY

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 1 261.4629 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 327.7218 Rúp Nga