Sự phát triển của Nhân dân tệ / Vàng

CNY

Sự phát triển của XAU / CNY

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Vàng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Nhân dân tệ = 198 459 807.20473990 Vàng

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Vàng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Nhân dân tệ = 69.49875449 Vàng