Sự phát triển của Koruna Cộng hòa Séc / Đồng Việt Nam

CZK

Sự phát triển của VND / CZK

Ngày tốt nhất để đổi từ Koruna Cộng hòa Séc sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Koruna Cộng hòa Séc = 126 786.5862 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Koruna Cộng hòa Séc sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Koruna Cộng hòa Séc = 39 286.8968 Đồng Việt Nam