Sự phát triển của Dalasi Gambia / euro

GMD

Sự phát triển của EUR / GMD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Dalasi Gambia = 354.054992 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Dalasi Gambia = 144.652487 euro