Sự phát triển của euro / Ringgit Malaysia

EUR

Sự phát triển của MYR / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 518.9370 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 326.7410 Ringgit Malaysia