Sự phát triển của euro / Rupee Pakistan

EUR

Sự phát triển của PKR / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 33 301.9000 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 6 249.1400 Rupee Pakistan