Sự phát triển của euro / Rúp Nga

EUR

Sự phát triển của RUB / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 9 380.9000 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 2 575.3300 Rúp Nga