Sự phát triển của Bảng Anh / forint Hungary

GBP

Sự phát triển của HUF / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang forint Hungary là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 44 562.1216 forint Hungary

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang forint Hungary là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 27 292.0862 forint Hungary