Sự phát triển của Cedi Ghana / Rupiah Indonesia

GHS

Sự phát triển của IDR / GHS

Ngày tốt nhất để đổi từ Cedi Ghana sang Rupiah Indonesia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Cedi Ghana = 1 071 821.3829 Rupiah Indonesia

Ngày xấu nhất để đổi từ Cedi Ghana sang Rupiah Indonesia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Cedi Ghana = 188 870.9313 Rupiah Indonesia