Sự phát triển của Cedi Ghana / Peso Philipin

GHS

Sự phát triển của PHP / GHS

Ngày tốt nhất để đổi từ Cedi Ghana sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Cedi Ghana = 4 354.7849 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Cedi Ghana sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Cedi Ghana = 387.2365 Peso Philipin