Sự phát triển của Cedi Ghana / franc CFA Tây Phi

GHS

Sự phát triển của XOF / GHS

Ngày tốt nhất để đổi từ Cedi Ghana sang franc CFA Tây Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Cedi Ghana = 44 894.4296 franc CFA Tây Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Cedi Ghana sang franc CFA Tây Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Cedi Ghana = 4 335.7305 franc CFA Tây Phi