Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Afghani Afghanistan

INR

Sự phát triển của AFN / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Afghani Afghanistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 136.5257 Afghani Afghanistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Afghani Afghanistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 82.4612 Afghani Afghanistan