Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Đô la Canada

INR

Sự phát triển của CAD / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 309.486187 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 154.292085 Đô la Canada