Sự phát triển của Rupee Mauritius / Rupee Ấn Độ

MUR

Sự phát triển của INR / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Rupee Ấn Độ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Mauritius = 220.7561 Rupee Ấn Độ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Rupee Ấn Độ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Mauritius = 127.3731 Rupee Ấn Độ