Sự phát triển của Bảng Anh / Dinar I-rắc

GBP

Sự phát triển của IQD / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar I-rắc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 558 190.3818 Dinar I-rắc

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar I-rắc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 137 036.4579 Dinar I-rắc