Sự phát triển của Dinar I-rắc / Rúp Nga

IQD

Sự phát triển của RUB / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Dinar I-rắc = 74.16535 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Dinar I-rắc = 8.90697 Rúp Nga