Sự phát triển của Dinar I-rắc / Bạt Thái Lan

IQD

Sự phát triển của THB / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Bạt Thái Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Dinar I-rắc = 328.537331 Bạt Thái Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Bạt Thái Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Dinar I-rắc = 122.752203 Bạt Thái Lan