tiền của Venezuela : Bolívar Venezuela Bs

Venezuela

Bolívar Venezuela là đồng tiền của của Venezuela. Mã của của Bolívar Venezuela là VEF. Chúng tôi sử dụng Bs làm biểu tượng của của Bolívar Venezuela. Bolívar Venezuela được chia thành 100 céntimos. VEF được quy định bởi Central Bank of Venezuela.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bolívar Venezuela , tiền của Venezuela

Tiền Của Venezuela

flag VEF
.