Sự phát triển của Yên Nhật / Đồng Guilder Surinam

JPY

Sự phát triển của SRG / JPY

Ngày tốt nhất để đổi từ Yên Nhật sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Yên Nhật = 19 608.8572 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Yên Nhật sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Yên Nhật = 2 661.4698 Đồng Guilder Surinam