Sự phát triển của Đồng Guilder Surinam / Yên Nhật

SRG

Sự phát triển của JPY / SRG

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Yên Nhật là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Đồng Guilder Surinam = 375.732229 Yên Nhật

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Yên Nhật là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Đồng Guilder Surinam = 51.025294 Yên Nhật