tiền của Campuchia : Riel Campuchia ៛

Campuchia

Riel Campuchia là đồng tiền của của Campuchia. Mã của của Riel Campuchia là KHR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Riel Campuchia. Riel Campuchia được chia thành 100 sens. KHR được quy định bởi National Bank of Cambodia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Riel Campuchia , tiền của Campuchia

Tiền Của Campuchia

.