chuyển đổi Riel Campuchia (KHR) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Riel Campuchia/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (National Bank of Cambodia, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Riel Campuchia sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Riel Campuchia = 607.5760 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Riel Campuchia sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Riel Campuchia = 559.2183 Đồng Việt Nam

Lịch sử Riel Campuchia / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày KHR /VND kể từ Thứ ba, 22 Tháng hai 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Riel Campuchia = 6.0758 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Riel Campuchia = 5.5922 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / KHR

Date KHR/VND
5.8264
5.8364
5.8921
5.8202
5.7650
5.7219
5.7200
5.6938
5.7102
5.6941
5.7360
5.7387
5.7665
5.7411
5.8404
5.9808
5.9916
5.9758
6.0212
5.9963
6.0178
5.8999
5.7751
5.7815
5.7328
5.7542
5.7125
5.7006
5.6798
5.7016
5.6959
5.6872
5.6850
5.7140
5.7501
5.7220
5.7315
5.7205
5.7070
5.7113
5.7056
5.7077
5.7073
5.6942
5.6455
5.6621
5.6862
5.6673
5.6385
5.6103
5.6100

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Riel Campuchia/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Riel Campuchia KHR KHR VND 5.90 Đồng Việt Nam VND
2 Riel Campuchia KHR KHR VND 11.80 Đồng Việt Nam VND
3 Riel Campuchia KHR KHR VND 17.70 Đồng Việt Nam VND
4 Riel Campuchia KHR KHR VND 23.60 Đồng Việt Nam VND
5 Riel Campuchia KHR KHR VND 29.50 Đồng Việt Nam VND
10 Riel Campuchia KHR KHR VND 59.00 Đồng Việt Nam VND
15 Riel Campuchia KHR KHR VND 88.51 Đồng Việt Nam VND
20 Riel Campuchia KHR KHR VND 118.01 Đồng Việt Nam VND
25 Riel Campuchia KHR KHR VND 147.51 Đồng Việt Nam VND
100 Riel Campuchia KHR KHR VND 590.04 Đồng Việt Nam VND
500 Riel Campuchia KHR KHR VND 2 950.20 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: KHR/VND

.