tiền của Triều Tiên : Won Triều Tiên ₩

Triều Tiên

Won Triều Tiên là đồng tiền của của Triều Tiên. Mã của của Won Triều Tiên là KPW. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Won Triều Tiên. Won Triều Tiên được chia thành 100 chons. KPW được quy định bởi Central Bank of the Democratic People's Republic of Korea.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Won Triều Tiên , tiền của Triều Tiên

Tiền Của Triều Tiên

flag KPW