tiền của Latvia : Lats Latvia Ls

Latvia

Vào 20 Th07 1992, █ (LVR) đã thay thế cho █ (SUR). Vào 17 Th10 1993, lats latvia (LVL) đã thay thế cho █ (LVR). Vào 31 Th12 2013, euro (EUR) đã thay thế cho lats latvia (LVL). Mã của của Lats Latvia là LVL. Chúng tôi sử dụng Ls làm biểu tượng của của Lats Latvia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lats Latvia , tiền của Latvia

LVL/tiền tệ chuyển đổi
1 LVL = 1916.3324 KRW
1 LVL = 1.4228 EUR
1 LVL = 1.2222 GBP
1 LVL = 6.9884 MYR
1 LVL = 122.8877 RUB
1 LVL = 81.8706 PHP
1 LVL = 186.0119 JPY
1 LVL = 24458.7417 IDR
1 LVL = 53.0680 THB
1 LVL = 6.2003 AED

tiền tệ/LVL chuyển đổi
1 VND = 0.0000 LVL
1 USD = 0.5924 LVL
1 TWD = 0.0213 LVL
1 CNY = 0.0918 LVL
1 KRW = 0.0005 LVL
1 EUR = 0.7029 LVL
1 GBP = 0.8182 LVL
1 MYR = 0.1431 LVL
1 RUB = 0.0081 LVL
1 PHP = 0.0122 LVL

Tiền Của Latvia