chuyển đổi Tugrik Mông Cổ (MNT) Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

Bộ chuyển đổi Tugrik Mông Cổ/Lia Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Mongolia, Central Bank of the Republic of Turkey), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Tugrik Mông Cổ = 299.7826267 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Tugrik Mông Cổ sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Tugrik Mông Cổ = 239.0935576 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền Của Mông Cổ

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

bảng chuyển đổi: Tugrik Mông Cổ/Lia Thổ Nhĩ Kỳ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 2.88 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
2 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 5.75 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
3 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 8.63 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
4 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 11.50 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
5 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 14.38 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
10 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 28.76 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
15 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 43.14 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
20 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 57.51 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
25 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 71.89 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
100 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 287.57 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
500 000 Tugrik Mông Cổ MNT MNT TRY 1 437.85 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY

bảng chuyển đổi: MNT/TRY

Lịch sử Tugrik Mông Cổ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử của giá hàng ngày MNT /TRY kể từ Thứ ba, 21 Tháng tư 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Tugrik Mông Cổ = 0.0029978 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

tối thiểu trên

1 Tugrik Mông Cổ = 0.0023909 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử giá TRY / MNT

Date MNT/TRY
0.0028397
0.0028632
0.0028437
0.0028977
0.0027522
0.0026455
0.0027230
0.0025544
0.0024609
0.0024408
0.0024822
0.0025210
0.0025953
0.0026203
0.0026171
0.0026039
0.0026125
0.0026833
0.0027539
0.0027418
0.0027419
0.0027629
0.0027084
0.0028563
0.0029580
0.0028432
0.0027770
0.0027592
0.0027163
0.0027202
0.0026583
0.0026230
0.0026081
0.0025800
0.0025905
0.0025937
0.0025769
0.0024473
0.0024204
0.0024181
0.0024217
0.0024245
0.0024287
0.0024258
0.0024254
0.0024194
0.0024292
0.0024346
0.0024574
0.0025324
0.0025306
0.0025086