chuyển đổi Sheqel Israel mới (ILS) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Sheqel Israel mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Israel, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Sheqel Israel mới = 682 284.1194 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Sheqel Israel mới = 605 122.7246 Đồng Việt Nam

Tiền Của Israel

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Sheqel Israel mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 6 737.62 Đồng Việt Nam VND
2 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 13 475.24 Đồng Việt Nam VND
3 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 20 212.86 Đồng Việt Nam VND
4 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 26 950.47 Đồng Việt Nam VND
5 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 33 688.09 Đồng Việt Nam VND
10 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 67 376.19 Đồng Việt Nam VND
15 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 101 064.28 Đồng Việt Nam VND
20 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 134 752.37 Đồng Việt Nam VND
25 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 168 440.46 Đồng Việt Nam VND
100 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 673 761.85 Đồng Việt Nam VND
500 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 3 368 809.25 Đồng Việt Nam VND

Lịch sử Sheqel Israel mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày ILS /VND kể từ Thứ ba, 16 Tháng bảy 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Sheqel Israel mới = 6 822.8412 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Sheqel Israel mới = 6 051.2272 Đồng Việt Nam
Date ILS/VND
6 734.1141
6 705.1716
6 757.4012
6 714.0536
6 598.2545
6 716.9768
6 645.3624
6 606.6795
6 552.0420
6 650.5383
6 668.4273
6 712.9079
6 602.8294
6 536.2845
6 539.9047
6 648.3639
6 293.8280
6 184.7881
6 590.2664
6 656.8857
6 771.5037
6 785.5064
6 822.8412
6 749.9685
6 700.4774
6 697.0327
6 675.8116
6 677.1164
6 689.1365
6 662.0229
6 632.0803
6 685.2805
6 630.7600
6 697.2501
6 706.5906
6 620.3190
6 625.5199
6 567.2361
6 560.5531
6 614.0605
6 616.5660
6 688.8040
6 595.5806
6 570.8016
6 564.9639
6 549.2432
6 599.8010
6 599.2216
6 664.5885
6 627.9630
6 574.5607
6 609.2780