chuyển đổi Sheqel Israel mới (ILS) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Sheqel Israel mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Israel, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Sheqel Israel mới = 736 916.3445 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Sheqel Israel mới = 654 591.9350 Đồng Việt Nam

Tiền Của Israel

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Sheqel Israel mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 7 110.61 Đồng Việt Nam VND
2 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 14 221.22 Đồng Việt Nam VND
3 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 21 331.83 Đồng Việt Nam VND
4 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 28 442.44 Đồng Việt Nam VND
5 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 35 553.06 Đồng Việt Nam VND
10 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 71 106.11 Đồng Việt Nam VND
15 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 106 659.17 Đồng Việt Nam VND
20 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 142 212.22 Đồng Việt Nam VND
25 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 177 765.28 Đồng Việt Nam VND
100 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 711 061.10 Đồng Việt Nam VND
500 Sheqel Israel mới ILS ILS VND 3 555 305.50 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: ILS/VND

Lịch sử Sheqel Israel mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày ILS /VND kể từ Thứ hai, 20 Tháng tư 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Sheqel Israel mới = 7 369.1634 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Sheqel Israel mới = 6 545.9194 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / ILS

Date ILS/VND
7 075.0463
6 997.3433
6 920.4560
6 928.2159
6 988.9191
6 969.8252
6 910.1761
6 967.3572
7 036.3861
7 097.0866
7 024.4785
7 001.5339
7 048.4756
7 124.8605
7 258.0499
7 216.7935
7 165.1080
7 068.6164
7 096.8605
7 107.9165
7 031.1391
6 951.4281
6 863.1966
6 926.5381
6 796.5468
6 842.0264
6 845.8916
6 848.7004
6 791.5168
6 687.8447
6 708.3864
6 755.4837
6 858.1567
6 900.6263
6 837.9359
6 788.2701
6 801.1512
6 774.6777
6 765.8917
6 772.7932
6 734.1141
6 705.1716
6 757.4012
6 714.0536
6 598.2545
6 716.9768
6 645.3624
6 606.6795
6 552.0420
6 650.5383
6 668.4273
6 712.9079
6 602.8294