chuyển đổi Sheqel Israel mới (ILS) Đồng Việt Nam (VND)

chuyển đổi trong Kết quả -
1 ILS VND 1 Sheqel Israel mới ILS = 6 373.86 Đồng Việt Nam VND
2 ILS VND 2 Sheqel Israel mới ILS = 12 747.73 Đồng Việt Nam VND
15 ILS VND 15 Sheqel Israel mới ILS = 95 607.96 Đồng Việt Nam VND
50 ILS VND 50 Sheqel Israel mới ILS = 318 693.20 Đồng Việt Nam VND
Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

ll➤ 24 Th05 2018 【 1 =  6373.864】, Trình chuyển đổi hiển thị mức chuyển đổi từ 1 Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam tính đến Thứ năm, 24 Tháng năm 2018. Đã được cập nhật vào ngày hôm nay với tỷ giá hối đoái chính thức do các ngân hàng trung ương hoặc các thị trường công bố. Nhấn vào liên kết sau nếu bạn muốn đảo ngược chuyển đổi từ Đồng Việt Nam sang Sheqel Israel mới. Bạn có thể quay lại trang chủ của công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Sheqel Israel Mới là đồng tiền được sử dụng tại 2 quốc gia sau đây: Israel, Lãnh thổ Palestine. Đồng Việt Nam là tiền của của Việt Nam.

Mã của của Sheqel Israel mới là ILS, VND là mã ISO của của Đồng Việt Nam. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Sheqel Israel mới và làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Sheqel Israel Mới được chia thành 100 agoras. Một Đồng Việt Nam bao gồm 10 hàos. Cả hai đồng tiền đều được quy định bởi Bank of Israel và State Bank of Vietnam

Bạn có biết:

  • Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Sheqel Israel mới là ILS/Đô la Mỹ ILS/Nhân dân tệ ILS/Yên Nhật Những chuyển đổi được yêu cầu nhiều nhất của của Đồng Việt Nam là: VND/Đô la Mỹ VND/Nhân dân tệ VND/Ringgit Malaysia
  • Sheqel Israel mới đã được giới thiệu vào 4 Th09 1985 (33 năm trước). Đồng Việt Nam đã được sử dụng từ 14 Th09 1985 (33 năm trước).
  • Có 5 mệnh giá tiền xu cho Sheqel Israel mới ( 0.10 , 0.5 , 2 , 5 và 10 ), Đồng Việt Nam có 5 mệnh giá tiền xu ( 200 , 500 , 1000 , 2000 và 5000 ),
  • Sheqel Israel mới có 4 mệnh giá tiền giấy ( 20 , 50 , 100 và 200 ) có 12 mệnh giá tiền giấy cho Đồng Việt Nam ( 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 5000 , 10000 , 20000 , 50000 , 100000 , 200000 và 500000 ).

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Sheqel Israel mới = 600 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Sheqel Israel mới = 600 Đồng Việt Nam

ILS/VND chart

Lịch sử Sheqel Israel mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày ILS /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Sheqel Israel mới = 6697.5117507907 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Sheqel Israel mới = 3033.1638673956 Đồng Việt Nam
Date ILS/VND
6 374.2910
6 373.3090
6 386.6638
6 372.5090
6 342.1625
6 342.2771
6 341.0775
6 346.3006
6 352.9240
6 326.2159
6 334.8694
6 369.4844
6 365.0410
6 366.2805
6 385.3278
6 351.0587
6 282.9264
6 313.1990
6 287.8823
6 300.3483
6 301.4931
6 290.8028
6 276.6826
6 304.3112
6 327.5409
6 344.6919
6 345.2404
6 345.2404
6 344.0860
6 334.7148
6 387.3391
6 423.8235
6 450.6772
6 452.2983
6 452.3129
6 465.3979
6 485.4276
6 475.3139
6 429.6793
6 467.5722
6 475.8493
6 475.8493
6 482.6472
6 494.2910
6 506.3533
6 468.5975
6 463.9182
6 455.2020
6 455.2020
6 460.5903

bảng chuyển đổi

Sheqel Israel mới (ILS)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Sheqel Israel mới = 6 373.86 Đồng Việt Nam
2 Sheqel Israel mới = 12 747.73 Đồng Việt Nam
3 Sheqel Israel mới = 19 121.59 Đồng Việt Nam
4 Sheqel Israel mới = 25 495.46 Đồng Việt Nam
5 Sheqel Israel mới = 31 869.32 Đồng Việt Nam
6 Sheqel Israel mới = 38 243.18 Đồng Việt Nam
7 Sheqel Israel mới = 44 617.05 Đồng Việt Nam
8 Sheqel Israel mới = 50 990.91 Đồng Việt Nam
9 Sheqel Israel mới = 57 364.78 Đồng Việt Nam
10 Sheqel Israel mới = 63 738.64 Đồng Việt Nam
15 Sheqel Israel mới = 95 607.96 Đồng Việt Nam
20 Sheqel Israel mới = 127 477.28 Đồng Việt Nam
25 Sheqel Israel mới = 159 346.60 Đồng Việt Nam
30 Sheqel Israel mới = 191 215.92 Đồng Việt Nam
40 Sheqel Israel mới = 254 954.56 Đồng Việt Nam
50 Sheqel Israel mới = 318 693.20 Đồng Việt Nam
60 Sheqel Israel mới = 382 431.84 Đồng Việt Nam
70 Sheqel Israel mới = 446 170.48 Đồng Việt Nam
80 Sheqel Israel mới = 509 909.12 Đồng Việt Nam
90 Sheqel Israel mới = 573 647.76 Đồng Việt Nam
100 Sheqel Israel mới = 637 386.40 Đồng Việt Nam
150 Sheqel Israel mới = 956 079.60 Đồng Việt Nam
200 Sheqel Israel mới = 1 274 772.80 Đồng Việt Nam
500 Sheqel Israel mới = 3 186 932.00 Đồng Việt Nam
1 000 Sheqel Israel mới = 6 373 864.00 Đồng Việt Nam