chuyển đổi Sheqel Israel mới (ILS) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi ILS/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Sheqel Israel mới = 600 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Sheqel Israel mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Sheqel Israel mới = 600 Đồng Việt Nam

ILS/VND chart

Lịch sử Sheqel Israel mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày ILS /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Sheqel Israel mới = 6697,5117507907 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Sheqel Israel mới = 3033,1638673956 Đồng Việt Nam
Date ILS/VND
6 307.3492
6 307.3492
6 307.3492
6 284.8987
6 282.0809
6 337.3185
6 332.0936
6 355.5745
6 349.8657
6 349.8771
6 334.3470
6 257.0624
6 277.4386
6 235.9603
6 250.6729
6 257.7357
6 257.7180
6 197.3281
6 264.6101
6 198.5020
6 182.2464
6 176.1735
6 177.8824
6 177.8824
6 135.3487
6 181.8008
6 163.6577
6 174.8198
6 213.5147
6 204.8367
6 204.8623
6 188.8471
6 217.3965
6 212.1442
6 190.1176
6 160.9973
6 158.5769
6 158.5769
6 192.9848
6 197.1378
6 193.0547
6 206.5794
6 222.5204
6 225.6288
6 225.6288
6 217.0276
6 231.1877
6 219.8238
6 239.3466
6 236.5800
chuyển đổi trong Kết quả -
1 ILS VND 1 Sheqel Israel mới ILS = 6 307.35 Đồng Việt Nam VND
2 ILS VND 2 Sheqel Israel mới ILS = 12 614.70 Đồng Việt Nam VND
15 ILS VND 15 Sheqel Israel mới ILS = 94 610.24 Đồng Việt Nam VND
50 ILS VND 50 Sheqel Israel mới ILS = 315 367.46 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Sheqel Israel mới (ILS)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Sheqel Israel mới = 6 307.35 Đồng Việt Nam
2 Sheqel Israel mới = 12 614.70 Đồng Việt Nam
3 Sheqel Israel mới = 18 922.05 Đồng Việt Nam
4 Sheqel Israel mới = 25 229.40 Đồng Việt Nam
5 Sheqel Israel mới = 31 536.75 Đồng Việt Nam
6 Sheqel Israel mới = 37 844.10 Đồng Việt Nam
7 Sheqel Israel mới = 44 151.44 Đồng Việt Nam
8 Sheqel Israel mới = 50 458.79 Đồng Việt Nam
9 Sheqel Israel mới = 56 766.14 Đồng Việt Nam
10 Sheqel Israel mới = 63 073.49 Đồng Việt Nam
15 Sheqel Israel mới = 94 610.24 Đồng Việt Nam
20 Sheqel Israel mới = 126 146.98 Đồng Việt Nam
25 Sheqel Israel mới = 157 683.73 Đồng Việt Nam
30 Sheqel Israel mới = 189 220.48 Đồng Việt Nam
40 Sheqel Israel mới = 252 293.97 Đồng Việt Nam
50 Sheqel Israel mới = 315 367.46 Đồng Việt Nam
60 Sheqel Israel mới = 378 440.95 Đồng Việt Nam
70 Sheqel Israel mới = 441 514.44 Đồng Việt Nam
80 Sheqel Israel mới = 504 587.94 Đồng Việt Nam
90 Sheqel Israel mới = 567 661.43 Đồng Việt Nam
100 Sheqel Israel mới = 630 734.92 Đồng Việt Nam
150 Sheqel Israel mới = 946 102.38 Đồng Việt Nam
200 Sheqel Israel mới = 1 261 469.84 Đồng Việt Nam
500 Sheqel Israel mới = 3 153 674.60 Đồng Việt Nam
1 000 Sheqel Israel mới = 6 307 349.20 Đồng Việt Nam