tiền của Thổ Nhĩ Kỳ : Lia Thổ Nhĩ Kỳ ₺

Thổ Nhĩ Kỳ

Lia Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền của của Thổ Nhĩ Kỳ. Mã của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ là TRY. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ. Lia Thổ Nhĩ Kỳ được chia thành 100 kuruş. TRY được quy định bởi Central Bank of the Republic of Turkey.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lia Thổ Nhĩ Kỳ , tiền của Thổ Nhĩ Kỳ

1 lire turcești
50 lire turcești
lire turcești
coin lire turcești
100 lire turcești
10 lire turcești
20 lire turcești
5 lire turcești

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

flag TRY