tiền của Thổ Nhĩ Kỳ : Lia Thổ Nhĩ Kỳ ₺

Thổ Nhĩ Kỳ

Lia Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền của của Thổ Nhĩ Kỳ. Mã của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ là TRY. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ. Lia Thổ Nhĩ Kỳ được chia thành 100 kuruş. TRY được quy định bởi Central Bank of the Republic of Turkey.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

1 török líra
50 török líra
török líra
coin török líra
100 török líra
10 török líra
20 török líra
5 török líra

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

flag TRY