tiền của Thổ Nhĩ Kỳ : Lia Thổ Nhĩ Kỳ ₺

Thổ Nhĩ Kỳ

Lia Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền của của Thổ Nhĩ Kỳ. Mã của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ là TRY. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ. Lia Thổ Nhĩ Kỳ được chia thành 100 kuruş. TRY được quy định bởi Central Bank of the Republic of Turkey.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

1 livres turques
50 livres turques
livres turques
coin livres turques
100 livres turques
10 livres turques
20 livres turques
5 livres turques

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

flag TRY
.