chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Lia Thổ Nhĩ Kỳ , tiền của Thổ Nhĩ Kỳ

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền TRY với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Lia Thổ Nhĩ Kỳ" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf TRY Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

100 Türk lirası
1 Türk lirası
50 Türk lirası
5 Türk lirası
coin Türk lirası
10 Türk lirası
20 Türk lirası
Türk lirası