tiền của Thổ Nhĩ Kỳ : Lia Thổ Nhĩ Kỳ ₺

Thổ Nhĩ Kỳ

Lia Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền của của Thổ Nhĩ Kỳ. Mã của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ là TRY. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Lia Thổ Nhĩ Kỳ. Lia Thổ Nhĩ Kỳ được chia thành 100 kuruş. TRY được quy định bởi Central Bank of the Republic of Turkey.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

1 Turkijos lirų
50 Turkijos lirų
Turkijos lirų
coin Turkijos lirų
100 Turkijos lirų
10 Turkijos lirų
20 Turkijos lirų
5 Turkijos lirų

Tiền Của Thổ Nhĩ Kỳ

flag TRY