Sự phát triển của Rupee Mauritius / Đô la Australia

MUR

Sự phát triển của AUD / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Mauritius = 69.65678 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Mauritius = 30.43651 Đô la Australia