Sự phát triển của Ringgit Malaysia / Bạt Thái Lan

MYR

Sự phát triển của THB / MYR

Ngày tốt nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Bạt Thái Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ringgit Malaysia = 1 114.4475 Bạt Thái Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Bạt Thái Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ringgit Malaysia = 720.5440 Bạt Thái Lan