tiền của Nigeria : Naira Nigeria ₦

Nigeria

Naira Nigeria là đồng tiền của của Nigeria. Mã của của Naira Nigeria là NGN. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Naira Nigeria. Naira Nigeria được chia thành 100 kobo. NGN được quy định bởi Central Bank of Nigeria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Naira Nigeria , tiền của Nigeria

NGN/tiền tệ chuyển đổi
1 NGN = 0.0022 EUR
1 NGN = 0.0173 CNY
1 NGN = 0.2751 JPY
1 NGN = 0.1986 RUB
1 NGN = 0.0020 GBP
1 NGN = 0.0036 AUD
1 NGN = 0.0108 MYR
1 NGN = 0.0798 THB
1 NGN = 0.1266 PHP
1 NGN = 0.0000 BTC

tiền tệ/NGN chuyển đổi
1 USD = 380.0139 NGN
1 VND = 0.0165 NGN
1 KRW = 0.3436 NGN
1 TWD = 13.3343 NGN
1 EUR = 452.3990 NGN
1 CNY = 57.7414 NGN
1 JPY = 3.6356 NGN
1 RUB = 5.0343 NGN
1 GBP = 507.8427 NGN
1 AUD = 279.6453 NGN
naire nigeriane
200 naire nigeriane
10 naire nigeriane
50 naire nigeriane
20 naire nigeriane
100 naire nigeriane
1000 naire nigeriane
1 naire nigeriane
5 naire nigeriane