tiền của Nigeria : Naira Nigeria ₦

Nigeria

Naira Nigeria là đồng tiền của của Nigeria. Mã của của Naira Nigeria là NGN. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Naira Nigeria. Naira Nigeria được chia thành 100 kobo. NGN được quy định bởi Central Bank of Nigeria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Naira Nigeria , tiền của Nigeria

nairas nigérians
200 nairas nigérians
10 nairas nigérians
50 nairas nigérians
20 nairas nigérians
100 nairas nigérians
1000 nairas nigérians
1 nairas nigérians
5 nairas nigérians