tiền của Nigeria : Naira Nigeria ₦

Nigeria

Naira Nigeria là đồng tiền của của Nigeria. Mã của của Naira Nigeria là NGN. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Naira Nigeria. Naira Nigeria được chia thành 100 kobo. NGN được quy định bởi Central Bank of Nigeria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Naira Nigeria , tiền của Nigeria

NGN/tiền tệ chuyển đổi
1 NGN = 0.0181 CNY
1 NGN = 0.2759 JPY
1 NGN = 0.0023 EUR
1 NGN = 0.0020 GBP
1 NGN = 0.0807 THB
1 NGN = 0.0037 AUD
1 NGN = 0.0110 MYR
1 NGN = 0.0035 CAD
1 NGN = 23.3820 LAK
1 NGN = 0.1828 RUB
nairas
200 nairas
10 nairas
50 nairas
20 nairas
100 nairas
1000 nairas
1 nairas
5 nairas
500 nairas

Tiền Của Nigeria

flag NGN