tiền của Nigeria : Naira Nigeria ₦

Nigeria

Naira Nigeria là đồng tiền của của Nigeria. Mã của của Naira Nigeria là NGN. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Naira Nigeria. Naira Nigeria được chia thành 100 kobo. NGN được quy định bởi Central Bank of Nigeria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Naira Nigeria , tiền của Nigeria

NGN/tiền tệ chuyển đổi
1 NGN = 0.0022 EUR
1 NGN = 0.0173 CNY
1 NGN = 0.0020 GBP
1 NGN = 0.2759 JPY
1 NGN = 0.1986 RUB
1 NGN = 0.0108 MYR
1 NGN = 0.0798 THB
1 NGN = 0.0036 AUD
1 NGN = 0.0000 BTC
1 NGN = 0.1269 PHP

tiền tệ/NGN chuyển đổi
1 USD = 378.5915 NGN
1 VND = 0.0165 NGN
1 KRW = 0.3450 NGN
1 TWD = 13.2810 NGN
1 EUR = 458.8680 NGN
1 CNY = 57.7226 NGN
1 GBP = 506.4427 NGN
1 JPY = 3.6247 NGN
1 RUB = 5.0358 NGN
1 MYR = 92.9057 NGN
nigériai naira
200 nigériai naira
10 nigériai naira
50 nigériai naira
20 nigériai naira
100 nigériai naira
1000 nigériai naira
1 nigériai naira
5 nigériai naira