tiền của Hà Lan : Đồng Guilder Hà Lan NLG

Hà Lan

Vào 28 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho đồng guilder hà lan (NLG). Mã của của Đồng Guilder Hà Lan là NLG. Chúng tôi sử dụng NLG làm biểu tượng của của Đồng Guilder Hà Lan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

.