chuyển đổi Đô la New Zealand

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Đô la New Zealand , tiền của New Zealand

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền NZD với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Đô la New Zealand" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf NZD Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

Tiền Của New Zealand

flag NZD
Đô la New Zealand
10 Đô la New Zealand
20 Đô la New Zealand
50 Đô la New Zealand
100 Đô la New Zealand
5 Đô la New Zealand