tiền của Oman : Rial Oman ر.ع.

Oman

Rial Oman là đồng tiền của của Oman. Mã của của Rial Oman là OMR. Chúng tôi sử dụng ر.ع. làm biểu tượng của của Rial Oman. Rial Oman được chia thành 1000 baisa. OMR được quy định bởi Central Bank of Oman.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Oman , tiền của Oman

OMR/tiền tệ chuyển đổi
1 OMR = 75.3813 TWD
1 OMR = 2.1939 EUR
1 OMR = 271.6147 JPY
1 OMR = 2.0110 GBP
1 OMR = 196.6356 RUB
1 OMR = 3.5627 AUD
1 OMR = 10.6877 MYR
1 OMR = 80.7284 THB
1 OMR = 3.4302 CAD
1 OMR = 3.5330 SGD

tiền tệ/OMR chuyển đổi
1 VND = 0.0000 OMR
1 USD = 0.3850 OMR
1 KRW = 0.0003 OMR
1 CNY = 0.0569 OMR
1 TWD = 0.0133 OMR
1 EUR = 0.4558 OMR
1 JPY = 0.0037 OMR
1 GBP = 0.4973 OMR
1 RUB = 0.0051 OMR
1 AUD = 0.2807 OMR

Tiền Của Oman

flag OMR