chuyển đổi Rial Oman (OMR) Đồng Việt Nam (VND)

ر.ع.

Bộ chuyển đổi Rial Oman/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of Oman, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Rial Oman sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rial Oman = 6 091 956.0961 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Rial Oman sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rial Oman = 5 872 321.6591 Đồng Việt Nam

Lịch sử Rial Oman / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày OMR /VND kể từ Thứ ba, 20 Tháng bảy 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Rial Oman = 60 919.5610 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Rial Oman = 58 723.2166 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / OMR

Date OMR/VND
60 745.6643
60 674.6834
60 754.8435
60 905.6774
60 658.5224
60 650.6850
60 382.3889
60 348.4930
60 265.4011
60 220.8643
60 208.8939
60 193.3156
59 992.5355
59 616.5479
59 647.6572
59 702.5637
59 385.0267
59 476.9272
59 352.7338
59 247.8500
59 224.8906
59 038.2371
58 867.7275
58 829.4071
58 924.2542
59 029.3631
58 968.0280
59 363.2576
59 272.8957
59 567.4889
59 681.7959
59 810.8638
58 956.2349
59 071.7846
59 255.9755
58 773.0290
58 961.5100
59 179.2715
59 011.8392
59 187.6744
59 135.5516
59 194.9951
59 083.3367
58 940.8867
59 090.1333
59 176.3649
59 210.5001
59 328.4520
59 629.5477
59 710.9445
59 689.6615

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Rial Oman/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Rial Oman OMR OMR VND 60 798.71 Đồng Việt Nam VND
2 Rial Oman OMR OMR VND 121 597.42 Đồng Việt Nam VND
3 Rial Oman OMR OMR VND 182 396.14 Đồng Việt Nam VND
4 Rial Oman OMR OMR VND 243 194.85 Đồng Việt Nam VND
5 Rial Oman OMR OMR VND 303 993.56 Đồng Việt Nam VND
10 Rial Oman OMR OMR VND 607 987.12 Đồng Việt Nam VND
15 Rial Oman OMR OMR VND 911 980.68 Đồng Việt Nam VND
20 Rial Oman OMR OMR VND 1 215 974.23 Đồng Việt Nam VND
25 Rial Oman OMR OMR VND 1 519 967.79 Đồng Việt Nam VND
100 Rial Oman OMR OMR VND 6 079 871.17 Đồng Việt Nam VND
500 Rial Oman OMR OMR VND 30 399 355.85 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: OMR/VND

.