chuyển đổi Zloty Ba Lan (PLN) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Zloty Ba Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (National Bank of Poland, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Zloty Ba Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Zloty Ba Lan = 631 481.6102 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Zloty Ba Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Zloty Ba Lan = 542 065.1132 Đồng Việt Nam

Lịch sử Zloty Ba Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày PLN /VND kể từ Chủ nhật, 17 Tháng một 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Zloty Ba Lan = 6 314.8161 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Zloty Ba Lan = 5 420.6511 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / PLN

Date PLN/VND
5 730.1683
5 663.5576
5 643.6755
5 617.3291
5 585.5023
5 590.0150
5 656.0555
5 474.6658
5 430.3629
5 578.4877
5 707.6557
5 702.5422
5 731.5852
5 752.8691
5 740.4359
5 757.4959
5 795.1998
5 790.2198
5 890.9665
5 968.7354
5 891.7615
5 842.3526
5 899.9772
5 903.0464
5 986.8623
5 905.3956
5 897.9563
5 988.7588
6 069.3033
6 105.6828
6 047.3180
6 153.8547
6 260.2607
6 272.4409
6 282.7969
6 193.0475
6 151.0939
6 119.4450
6 111.4304
6 104.6311
6 060.9771
5 897.2449
5 820.6124
5 989.6374
5 994.1881
5 943.9142
6 119.6845
6 214.2322
6 224.3638
6 175.6436
6 173.0713
6 174.9368
6 137.6307

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Zloty Ba Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 5 747.27 Đồng Việt Nam VND
2 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 11 494.55 Đồng Việt Nam VND
3 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 17 241.82 Đồng Việt Nam VND
4 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 22 989.10 Đồng Việt Nam VND
5 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 28 736.37 Đồng Việt Nam VND
10 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 57 472.74 Đồng Việt Nam VND
15 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 86 209.11 Đồng Việt Nam VND
20 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 114 945.49 Đồng Việt Nam VND
25 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 143 681.86 Đồng Việt Nam VND
100 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 574 727.43 Đồng Việt Nam VND
500 Zloty Ba Lan PLN PLN VND 2 873 637.15 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: PLN/VND