tiền của Bồ Đào Nha : Đồng Escudo Bồ Đào Nha PTE

Bồ Đào Nha

Vào 28 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho đồng escudo bồ đào nha (PTE). Mã của của Đồng Escudo Bồ Đào Nha là PTE. Chúng tôi sử dụng PTE làm biểu tượng của của Đồng Escudo Bồ Đào Nha.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Bồ Đào Nha