Tỷ giá hối đoái Đồng Guilder Surinam (SRG) Manx bảng (IMP)

SRG
IMP

Bộ chuyển đổi Đồng Guilder Surinam/Manx bảng được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Isle of Man Treasury), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Manx bảng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Đồng Guilder Surinam = 116.15587609 Manx bảng

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Guilder Surinam sang Manx bảng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Đồng Guilder Surinam = 53.27031094 Manx bảng

bảng chuyển đổi: Đồng Guilder Surinam/Manx bảng

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
10 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 0.54 Manx bảng IMP
20 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 1.07 Manx bảng IMP
30 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 1.61 Manx bảng IMP
40 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 2.14 Manx bảng IMP
50 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 2.68 Manx bảng IMP
100 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 5.35 Manx bảng IMP
150 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 8.03 Manx bảng IMP
200 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 10.70 Manx bảng IMP
250 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 13.38 Manx bảng IMP
1 000 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 53.50 Manx bảng IMP
5 000 000 Đồng Guilder Surinam SRG SRG IMP 267.50 Manx bảng IMP

bảng chuyển đổi: SRG/IMP

Lịch sử Đồng Guilder Surinam / Manx bảng

Lịch sử của giá hàng ngày SRG /IMP kể từ Thứ sáu, 29 Tháng mười một 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Guilder Surinam = 0.00011616 Manx bảng

tối thiểu trên

1 Đồng Guilder Surinam = 0.00005327 Manx bảng

Lịch sử giá IMP / SRG

Date SRG/IMP
0.00005327
0.00005410
0.00005390
0.00005516
0.00005476
0.00005501
0.00005468
0.00005500
0.00010496
0.00010563
0.00010556
0.00010279
0.00010085
0.00010328
0.00010336
0.00010315
0.00010350
0.00010474
0.00010694
0.00010833
0.00010856
0.00010947
0.00010866
0.00010779
0.00010646
0.00010881
0.00011047
0.00011168
0.00010950
0.00010825
0.00010808
0.00010776
0.00010810
0.00011063
0.00010925
0.00011587
0.00011066
0.00010261
0.00010574
0.00010462
0.00010364
0.00010395
0.00010400
0.00010311
0.00010388
0.00010390
0.00010231
0.00010324
0.00010428
0.00010152
0.00010244
0.00010501