tiền của Đảo Man : Manx bảng IMP

Đảo Man

Mã của của Manx bảng là IMP. Chúng tôi sử dụng IMP làm biểu tượng của của Manx bảng. Manx Bảng được chia thành 100 pence. IMP được quy định bởi Isle of Man Treasury.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Manx bảng , tiền của Đảo Man

IMP/tiền tệ chuyển đổi
1 IMP = 1585.4805 KRW
1 IMP = 1.1707 EUR
1 IMP = 1.0000 GBP
1 IMP = 5.8143 MYR
1 IMP = 101.3053 RUB
1 IMP = 68.2041 PHP
1 IMP = 155.0078 JPY
1 IMP = 20180.5455 IDR
1 IMP = 44.5235 THB
1 IMP = 5.1284 AED

tiền tệ/IMP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 IMP
1 USD = 0.7163 IMP
1 TWD = 0.0256 IMP
1 CNY = 0.1106 IMP
1 KRW = 0.0006 IMP
1 EUR = 0.8542 IMP
1 GBP = 1.0000 IMP
1 MYR = 0.1720 IMP
1 RUB = 0.0099 IMP
1 PHP = 0.0147 IMP

Tiền Của Đảo Man

flag IMP
  • ISO4217 : IMP