Sự phát triển của Bảng Syria / Đô la Canada

SYP

Sự phát triển của CAD / SYP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Syria sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Bảng Syria = 3 822.8005624 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Syria sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Bảng Syria = 95.7425884 Đô la Canada