Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Afghani Afghanistan

TRY

Sự phát triển của AFN / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Afghani Afghanistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 4 067.9654 Afghani Afghanistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Afghani Afghanistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 568.0662 Afghani Afghanistan