Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Đô la Canada

TRY

Sự phát triển của CAD / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 016.80229 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 70.53641 Đô la Canada